• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

پیام مدیریت

صنایع آترین تبریز از دپارتمان های پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و نمایندگی هایی از چندین شرکت بزرگ داخلی با هدف حضور فعال در عرصه صنعت برق تشکیل گردیده است. آموزش و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی و به کارگیری توانایی آنها در جهت پیشرفت اهداف شرکت و رضایت مندی آن ها از پارامترهای موفقیت شرکت می باشد. اجرای پروژه های عظیم مطابق با استانداردهای روز دنیا و حرکت همسان با تکنولوژی نوین و داشتن ابتکارات اجرایی همچون راه اندازی نیروگاه های بادی و خورشیدی و انتشار تکنولوژی اجرای کابل فاصله دار در کشور از افتخارات متخصصین این شرکت می باشد. رضایت مندی کارفرمایان خصوصاً شرکت های برق منطقه ای، توزیع برق و صاحبان صنایع و ارائه خدمات بهتر همواره جزء مهمترین اهداف شرکت می باشد.

محمد عظمایی

مدیریت صنایع آترین تبریز