• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :کابل کشی شرکت پمپیران

نام کارفرما:شرکت پمپیران

مدت زمان اجرا :1.5 ماه

توضیحات بیشتر : خرید خدمات کابل کشی از پست فوق توزیع ماشین سازی تبریز تا مرکز انرژی شرکت صنایع پمپیران