• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :انرژی های نو

نام پروژه :کلینیک دندانپزشکی شهید بهشتی

نام کارفرما:سپاه عاشورا

مدت زمان اجرا :10 روز

توضیحات بیشتر : تهیه تجهیزات، نصب، راه اندازی و پشتیبانی پنل های خورشیدی کلینیک دندانپزشکی شهید بهشتی