• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :احداث واریانت 230 کیلوولت میانه-تیکمه داش در تقاطع با راه آهن میانه-تبریز

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :4 ماه

توضیحات بیشتر : احداث واریانت خط 230 کیلوولت تک مداره میانه- تیکمه داش در محل تقاطع با قطعه 5 راه آهن میانه- تبریز