• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :اجرای کامل طرح کاهش تلفات و ساماندهی شبکه توزیع برق پارس آباد

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :6ماه

توضیحات بیشتر : اجرای کامل عملیات طرح کاهش تلفات و ساماندهی شبکه برق پارس آباد