• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :احداث شبکه 20 کیلوولت با کابل فاصله دار

نام کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : احداث فیدرهای خروجی پست آذر و احداث شبکه 20 کیلوولت مربوطه با کابل فاصله دار