• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های روشنایی

نام پروژه :روشنایی فلکه بلوار جلفا

نام کارفرما:سازمان منطقه آزاد ارس

مدت زمان اجرا :3 ماه

توضیحات بیشتر : عملیات اجرایی روشنایی فلکه بلوار، ورودی ، جابجایی و اصلاح خط 20 کیلوولت شاهمار