• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :عملیات اجرای کامل خط 63KV چهارمداره تیکمه داش- ریخته گری سهند

نام کارفرما:شرکت آذر فولاد امین و ریخته گری سهند

مدت زمان اجرا :3ماه

توضیحات بیشتر :