• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :63 کیلوولت سرعین

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :4 ماه

توضیحات بیشتر : : احداث واریانت خطوط 63 کیلوولت ورودی های پست جدید سرعین