• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :خداآفرین

نام کارفرما:آب منطقه ای اردبیل

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : احداث خط 20 کیلوولت نیرورسانی به ایستگاههای پمپاژ ناحیه عمرانی چهارم خداآفرین