• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :پروژه 230 کیلوولت هریس- سراب و ارتباطات

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : اجرای عملیات سیمکشی خط 230کیلوولت هریس سراب و ارتباطات اهر والی و اهر شفا با پست نیروگاه هریس