• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :کارخانه فولاد امیر آذربایجان

نام کارفرما:کارخانه فولاد امیر آذربایجان

مدت زمان اجرا :3 ماه

توضیحات بیشتر : واریانت خط 63 کیلوولت باندل دو سیمه کارخانه فولاد امیر آذربایجان از محل پست تیکمه داش تا محل کارخانه