• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :انرژی های نو

نام پروژه :نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی آموزش فنی و حرفه ای سراب

نام کارفرما:مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سراب

مدت زمان اجرا :27 روز

توضیحات بیشتر : طراحی، ساخت و راه ندازی نیروگاههای خورشیدی 5 کیلوواتی