• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :امورهای برق ائل گولی و باسمنج

نام کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا :4 ماه

توضیحات بیشتر : تهیه تجهیزات، حمل به پای کار و نیرورسانی جهت اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار در حوزه جغرافیایی امورهای برق ائل گولی و باسمنج به صورت کلید در دست