• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :تیکمه داش- هشترود

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :9 ماه

توضیحات بیشتر : تهیه تجهیزات شامل شیلد پیکها و یراق آلات و عملیات اجرایی شامل نصب شیلدپیکها و سیم کشی سیم محافظ هوایی بر روی خط موجود 63 کیلوولت دو مداره تیکمه داش- هشترود