• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :پروژه شهرک صنعتی تبریز 4

نام کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی

مدت زمان اجرا :در دست اجرا

توضیحات بیشتر : احداث خط 20 کیلوولت هوایی و زمینی در شهرک صنعتی تبریز4