• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :دمونتاژ پست فیوزی 63/20 کیلوولت مرادلو و حمل و نصب و راه اندازی در پست بیله سوار

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر :