• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :حمل برجهای تلسکوپی یراق آلات و اجرای سیمکشی خط 132 کیلوولت دو مداره مراغه- کاغذسازی

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : حمل برجهای تلسکوپی فلزی، یراق آلات، مقره ها، سیم ها و احداث فونداسیون، نصب برج ها و اجرای عملیات سیمکشی خط 132 کیلوولت دو مداره مراغه- کاغذسازی