• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :اجرای عملیات طراحی و تهیه پست 63 کیلوولت

نام کارفرما:شرکت نورد فولادکاران افق

مدت زمان اجرا :6 ماه

توضیحات بیشتر :