• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :نصب هادی دوم محافظ هوایی (سیم گارد)خط 400 کیلوولت آیدوغموش- غایتی

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر :