• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :سیمکشی بخش بهینه سازی خط 63 کیلوولت اردبیل غربی- سرعین- نیر

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :24 ماه

توضیحات بیشتر :