• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :سیمکشی خط 230 کیلوولت تکمداره والی- اهر

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :3 ماه

توضیحات بیشتر : سیمکشی خط 230 کیلوولت تکمداره والی- اهر با خط دو مداره پایه بتنی نیروگاه هریس