• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :بهره برداری پست 63/230 کیلوولت سراب و خطوط ارتباطی آن

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :48 ماه

توضیحات بیشتر :