• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :نصب سیم محافظ جهت فیبردار کردن پستهای یاغچیان، والی و آیدوغموش

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :1 ماه

توضیحات بیشتر : عملیات اجرای نصب سیم محافظ OPGW جهت فیبردار نمودن پستهای یاغچیان، والی و آیدوغموش