• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :احداث واریانت خط 132 کیلوولت دو مداره والی به رینگ امامیه

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :12 ماه

توضیحات بیشتر : تهیه تجهیزات و احداث کامل واریانت خط 132 کیلوولت دو مداره والی به رینگ امامیه