• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :سیم کشی فیبر نوری خط 63 کیلوولت پست کمی آباد- اردبیل جنوبی

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :3 ماه

توضیحات بیشتر : عملیات سیم کشی فیبر نوری خط 63 کیلوولت پست کمی آباد- اردبیل جنوبی به صورت خط گرم