• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :سیمکشی فیبر نوری بین پست های یاغچیان و ائل گلی به صورت خط گرم

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :1 ماه

توضیحات بیشتر : تهیه تجهیزات، انجام عملیات سیمکشی فیبر نوری OPGW بر روی خطوط موجود ما بین پستهای یاغچیان و ائل گلی به صورت خط گرم