• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :خطوط فوق توزیع و انتقال

نام پروژه :پروژه ورود و خروج خط 132 کیلوولت کندوان- سردرود

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :3 ماه

توضیحات بیشتر : اجرای پروژه ورود و خروج خط 132 کیلوولت کندوان- سردرود