• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :راه اندازی پست سیار 132/20 کیلوولت از پست سردرود و نصب در شهرک فناوری تبریز 4

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :

توضیحات بیشتر : دمونتاژ، حمل، نصب، تست و راه اندازی پست سیار 132/20 کیلوولت از پست سردرود و نصب در شهرک فناوری تبریز4