• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :بی خط دوم 132/20 کیلوولت چالدران

نام کارفرما:شرکت برق منطقه ای آذربایجان

مدت زمان اجرا :5 ماه

توضیحات بیشتر : اجرای پروژه تکمیل عملیات ساختمانی، نصب و تست و راه اندازی بی خط دوم پست 132/20 کیلوولت چالدران