• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :پست های فوق توزیع

نام پروژه :پست 63/20 کیلوولت تیکمه داش

نام کارفرما:شرکت ریخته گری پیوسته سهند

مدت زمان اجرا :3 ماه

توضیحات بیشتر : تهیه و حمل تجهیزات برای توسعه پست 63/20 کیلوولت تیکمه داش