• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های روشنایی

نام پروژه :احداث سیستم روشنایی بناب- مراغه

نام کارفرما:اداره راه و ترابری استان آذربایجان شرقی

مدت زمان اجرا :4 ماه

توضیحات بیشتر : اجرای عملیات احداث سیستم روشنایی بناب- مراغه