• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :نظافت و سرویس پستهای هوایی

نام کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا :1 سال

توضیحات بیشتر : نظافت و سرویس پستهای هوایی و تعمیرات خطوط فشار قوی متوسط هوایی مربوط به نواحی