• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :احداث خط اختصاصی برق در شهرک صنعتی هادیشهر

نام کارفرما:شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی

مدت زمان اجرا :سال 1392

توضیحات بیشتر :