• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :عملیات احداث خط 20 کیلوولت هوایی سه راهی دوزدوزان بطرف بستان آباد

نام کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

مدت زمان اجرا :سال 93

توضیحات بیشتر :