• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :پروژه ما بین بناب و مراغه

نام کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

مدت زمان اجرا :سال 93

توضیحات بیشتر : احداث شبکه 20 کیلوولت با کابل فاصله دار دو مداره و تک مداره ما بین بناب و مراغه