• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :اجرای کامل عملیات شبکه کابل فاصله دار

نام کارفرما:آذر ثلاث طباء

مدت زمان اجرا :6 ماه

توضیحات بیشتر :