• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

نوع پروژه :شبکه های توزیع

نام پروژه :احداث فیدر دو و چهار مداره از پست برق جلفا تا سه راهی قره برون

نام کارفرما:سازمان منطقه آزاد ارس

مدت زمان اجرا :15ماه

توضیحات بیشتر : احداث فیدر چهار مداره 20 کیلوولت زمین، پست برق کلیدخانه و فیدر دو مداره 20 کیلوولت هوایی از پست برق 400 کیلوولت جلفا تا سه راهی قره برون