• ورود
  •  

    041-34768788

  •  

    info@atrin-t.com

آترین,برترین در عمل و صنعت برق

کلینیک پنجم آذر
کلینیک دندانپزشکی شهید بهشتی
نیروگاه یک کیلووات ساختمان شرکت صنایع آترین تبریز
تامین برق مصرفی ایستگاههای BRT در سطح شهر تبریز
عملیات نصب تجهیزات نیروگاه فتوولتائیک
نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک 125 کیلووات شرکت گاز سمن...